Saturday, April 14, 2012

wine wine wine ไวน์ ไวน์ ไวน์

หนังสือสำหรับผู้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับไวน์ ต้องการเริ่มทำไวน์ด้วยตนเองโดยลงทุนน้อย สามารถทำได้จริง ผลไม้หลายชนิดสามารถนำมาทำไวน์ผลไม้ได้ หากท่านได้ลงมือทำไวน์ด้วยตนเองสักครั้ง ท่านจะรักไวน์มากกว่าที่เคย

ผู้เขียน ชัยรัตน์ โมไนยพงศ์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ choomjate@gmail.com
สำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
มีส่วนลด จาก 300 บาท เหลือ 150 บาท

บ/ช ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์
524-2-01087-8 ชุมเจตน์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์

กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่ง รวมทั้งหลักฐานการโอนได้ทางใดทางหนึ่งดังต่อไปนี้
1. e-mail : choomjate@gmail.com
2. Fax : 034-216226
3. หากโอนทาง ATM จะให้แจ้งทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ ที่เบอร์ 087 6905517
หลัง จากได้รับการยืนยันแล้วจะดำเนินการจัดส่งให้ทันที โดยสถานะการจัดส่ง ท่านสามารถติดตามได้ใน comments หรือหากไม่ต้องการให้ post ใน comments ก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับพยาบาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4

หนังสือประกอบการเรียนในวิชาการพยาบาลเบื้องต้นและกระบวนการพยาบาล ทั้งระดับปริญญาตรี, โท, และ พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  เนื้อหาครอบคลุมการเตรียมผู้ป่วยและ specimen ที่ส่งตรวจ พยาบาลจึงควรจะรู้โดยตรง และเมื่อผลการตรวจมีความผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย พยาบาลจะต้องวางแผนการพยาบาลตามผลการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลและพยาบาล จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผลการตรวจและค่าที่ผิดปกติไป เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีเหตุผล

คณาจารย์ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการพยาบาล และประสบการณ์ในหอผู้ป่วย รวมทั้งข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม เขียนออกมาเป็นตำราภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจอ่านได้ง่ายและเข้าใจได้เร็วขึ้น มีการทบทวนกายวิภาคและสรีรวิทยา (Anatomy and Physiology) ก่อนและยกกรณีผู้ป่วยเป็นตัวอย่าง ตามด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การแปลความหมาย


เนื้อหา
หลักการใช้ห้องปฏิบัติการ
ระบบเลือด
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบตับ น้ำดี และตับอ่อน
ระบบปอดและการหายใจ
ระบบประสาท
ระบบปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
การตรวจปฏิกิริยาเกี่ยวกับน้ำเหลือง
คำย่อและสัญญลักษณ์
ค่าปกติของเลือด พลาสม่า และ ซีรั่ม
ค่าปกติของปัสสาวะ, spinal cord fluid finding
ดรรชนี 

บรรณาธิการ รศ. เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ choomjate@gmail.com
สำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
มีส่วนลด จาก 450 บาท เหลือ 405 บาท

บ/ช ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์
524-2-01087-8 ชุมเจตน์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์

กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่ง รวมทั้งหลักฐานการโอนได้ทางใดทางหนึ่งดังต่อไปนี้
1. e-mail : choomjate@gmail.com
2. Fax : 034-216226
3. หากโอนทาง ATM จะให้แจ้งทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ ที่เบอร์ 087 6905517
หลัง จากได้รับการยืนยันแล้วจะดำเนินการจัดส่งให้ทันที โดยสถานะการจัดส่ง ท่านสามารถติดตามได้ใน comments หรือหากไม่ต้องการให้ post ใน comments ก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

Friday, April 13, 2012

หนังสือสำหรับพยาบาล : คู่มือการตรวจผู้ป่วยนอก พิมพ์ครั้งที่ 13

           นังสือตำราสามัญประจำบ้านของพยาบาล เขียนโดยพยาบาลเพื่อพยาบาลโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลที่สำเร็จแล้วจะต้องใช้ความรู้ในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เนื้อหาจะสร้างความเข้าใจในเรื่องสรีรวิทยา (Physiology), กายวิภาค (Anatomy), พยาธิวิทยา (Pathology) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถซักประวัติ, ตรวจประเมินร่างกาย, ตรวจหาบกพร่อง และสามารถเขียนบันทึกได้อย่างเป็นระบบ  เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการประกอบวิชาชีพพยาบาลเนื้อหา
การซักประวัติสุขภาพ
การสังเกตุสภาวะร่างกายและจิตใจทั่วไป
หลักการตรวจร่างกาย
การตรวจความดันและชีพจรของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ
ระบบไหลเวียนของเลือดส่วนปลาย
การตรวจผิวหนัง
การตรวจศีรษะ หน้า ตา หู คอ จมูก
การตรวจรักแร้และเต้านม
การตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหาร
การตรวจร่างกายระบบอวัยวะหายใจ
การตรวจร่างกายระบบหัวใจ
การตรวจร่างกายระบบประสาท
การตรวจร่างกายระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
การตรวจอวัยวะเพศชายและไส้เลื่อน
การตรวจอวัยวะเพศหญิง
วิธีการบันทึกแบบแก้ปัญหา
ตัวอย่างการเขียนรายงานการซักประวัติและการตรวจร่างกายเบื้องต้น
แนวทางการซักประวัติและการตรวจตามอาการโรค
ความรู้เรื่อง congenital heart murmurs หรือ เสียงหัวใจรั่ว 

ผู้เขียน รศ. เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ choomjate@gmail.com
สำหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
มีส่วนลด จาก 320 บาท เหลือ 288 บาท

บ/ช ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์
524-2-01087-8 ชุมเจตน์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์

กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่ง รวมทั้งหลักฐานการโอนได้ทางใดทางหนึ่งดังต่อไปนี้
1. e-mail : choomjate@gmail.com
2. Fax : 034-216226
3. หากโอนทาง ATM จะให้แจ้งทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ ที่เบอร์ 087 6905517
หลังจากได้รับการยืนยันแล้วจะดำเนินการจัดส่งให้ทันที โดยสถานะการจัดส่ง ท่านสามารถติดตามได้ใน comments หรือหากไม่ต้องการให้ post ใน comments ก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ